Kjell

Jag har tidigare, under 30 års tid, varit anställd som jurist hos Fonus, där jag hanterade boutredningsärenden, förrättade arvskiften, upprättade testamenten och mycket annat. Under dessa år har jag hunnit samla på mig en mycket bred erfarenhet av i första hand familjejuridiska ärenden.

Posts by Kjell