Informationsträffar

DSC_0020
Jag har lång erfarenhet av att informera mindre och större grupper i familjerättsfrågor och anlitas av fackföreningar, bostadsrättsföreningar, arbetsplatser m fl. 

Informationen handlar om arvsregler, testamenten, bodelningar, arvskiften och gåvor.

Jag eftersträvar alltid att anpassa det juridiska språket till människors vardag, så att åhörarna kan sätta in informationen i sin situation och lära sig något nytt.