Bodelning

DSC_0279

När tingsrätten har dömt till äktenskapsskillnad är det viktigt att få hjälp med att upprätta en

Där ska det tydligt framgå hur tillgångar och skulder fördelats mellan parterna. Handlingen ska skrivas under av båda parterna. skriftlig bodelningshandling.

Om fastighet ingår kan det bli aktuellt med ny ansökan om lagfart.

Kan parterna tänka sig att vända sig till samma jurist och ddiskutera ovannämda fördelning är mycket vunnet inte minst med tanke på framtida relationer och kontakte
r