Våra tjänster

Hos Örebro & Linde Boutredningsbyrå kan du få hjälp med:


– Allt inom familjejuridik.
– Bouppteckningar och arvskiften.
– Handläggning av boutredningar och dödsboförvaltningar.
– Att upprätta testamenten.
– Äktenskapsförord, gåvobrev med mera.
– Att upprätta bodelningar i samband med äktenskapsskillnader.
– Deklarationer.

Örebro & Linde Boutredningsbyrå kan även:


– Anordna informationsträffar i familjerättsfrågor.
– Biträda i samband med arvstvister.
– Åta sig uppdrag som God man/förvaltare.

 

Särskilda uppdrag

Om du/ni efter moget övervägande kommit fram till, att du/ni vill sälja fastigheten och flytta till en lägenhet och samtidigt känner att allt som skall ordnas med kommer att bli nästan övermäktigt, så kan jag ställa upp och kontakta en lämplig mäklare, kontakta aktuella hyresvärdar, i förekommande fall även auktionsfirma för flytt/försäljning av möbler mm. Jag finns med som stöd och hjälp fram till dess att du/ni kommit till rätta i ert nya hem.