Samarbetspartners

Örebro & Linde Boutredningsbyrås samarbetspartner

Örebro & Linde Boutredningsbyrå samarbetar med andra företag och kan ta in den extra kompetens som behövs för att du ska kunna få hjälp med allt som behöver ordnas med i samband med ett dödsfall eller något som behöver ordnas med i livstiden. Jag har upparbetade kontakter sedan många år med företag som jag kan rekommendera. Jag sköter eller förmedlar kontakten med exempelvis begravningsbyrå, auktionsföretag, värderingsman (fastighet, lösöre), fastighetsmäklare och städfirma och strävar då efter att finna en samarbetspartner som passar dina önskemål och behov samt med hänsyn till var du bor.


Min grundfilosofi är att erbjuda en helhetslösning för dig utifrån din specifika situation.


Anderssons Begravningsbyrå Örebro – Den lilla byrån med det stora hjärtat a-begravningar.se