Äktenskapsförord


Äktenskapsförord upprättas vanligtvis under äktenskapet. Det kan också upprättas före äktenskapet för att gälla från äktenskapets första dag. Anledningen till att gifta vill upprätta ett äktenskapsförord är att de vill göra egendom 

wedding

som någon av parterna för med sig in i äktenskapet till helt eller delvis enskild egendom i äktenskapet.

När ett äktenskapsförord ska upprättas träffar jag makarna och går igenom och förklarar innebörden av ett äktenskapsförord och vilka konsekvenser det får när man ändrar till enskild egendom.

Jag upprättar själva dokumentet och ser till att det blir undertecknat och inlämnat till tingsrätten för registrering, eftersom det krävs för att handlingen ska bli giltig.
Det registrerade originalet skickar jag sedan till makarna.