Gåvobrev

DSC_0279
Ett gåvobrev kan upprättas då någon vill ge bort egendom (fast egendom eller lös egendom) till någon annan.

Vid gåva av fast egendom är det nödvändigt att upprätta ett skriftligt gåvobrev eftersom handlingen sedan ska ligga till grund för ansökan om lagfart på fastigheten för mottagaren.

Vi gåva av lös egendom (exempelvis bil, båt eller möbler) upprättas ett skriftligt gåvobrev om parterna vill vara säkra på att gåvan inte vid ett senare tillfälle kan ifrågasättas, om givaren vill att gåvan skall vara mottagarens enskilda egendom och/eller om givaren önskar att fler villkor skall gälla för gåvan.

Min roll är att träffa den/de som vill ge bort en gåva och ge information om olika alternativ i samband med gåvan. Tillsammans rådgör vi om gåvan ska bli mottagarens enskilda egendom samt om den skall vara villkorad i något annat avseende.