Testamenten

DSC_0313Vem behöver skriva ett testamente? Svaret är den som vill att annat än den legala arvsordningen ska gälla, till exempel:
– Makar som vill att deras barns arv ska bli deras enskilda egendom
– Sambor/särbor som vill att den efterlevande sambon/särbon ska tilldelas en del av kvarlåtenskapen eller mer.

När ett testamente ska upprättas börjar det med att jag träffar de/dem som vill testamentera. Jag förklarar vilka alternativ som föreligger och hur man bör formulera sig för att allt ska bli så tydligt som möjligt för efterlevande att tolka. Jag är oftast med i samband med underskrift och bevittning av testamentet.